O "Pracowni Ochrony Środowiska"

„Pracownia Ochrony Środowiska” mgr inż. Jacek Nagraba powstała w styczniu 2010 r. Pracownia znajduje się 5 km od centrum Mińska Mazowieckiego w miejscowości Podrudzie.

Głównym zadaniem Pracowni jest pomoc firmom, osobom prywatnym i jednostkom samorządu terytorialnego (powiatom i gminom) w zakresie spełniania obowiązków ustawowych z zakresu ochrony środowiska. W tym celu w pracowni sporządzamy liczne dokumentacje z zakresu ochrony środowiska tj. operaty wodnoprawne, dokumentacje melioracyjne, wnioski i programy z zakresu wytwarzania odpadów, uzyskujemy zezwolenia w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów, opracowujemy karty informacyjne i raporty o oddziaływaniu na środowisko do decyzji środowiskowych, opracowujemy zgłoszenia instalacji, opracowujemy projekty stawów ziemnych, zgłoszenia oczek wodnych i projekty basenów kąpielowych. Ponadto udzielamy porad z zakresu ochrony środowiska. Naliczamy opłaty środowiskowe za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty produktowe oraz sporządzamy zbiorcze roczne zestawienia z zakresu gospodarowania odpadami. Również na specjalne zlecenia firm przygotowujemy wyjaśnienia do nakładanych zarządzeń pokontrolnych z zakresu ochrony środowiska przez instytucje państwowe, w tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

„Pracownia Ochrony Środowiska”

Pracownia Ochrony Środowiska mgr inż. Jacek Nagraba

Pracownia Ochrony Środowiska mgr inż. Jacek Nagraba

Pracownia Ochrony Środowiska mgr inż. Jacek Nagraba

Administrator: Marcin Kowalczyk © POŚ | Powered by WordPress and NatureFox.